Grondwerken Herent

Grondwerken: Terrein bouwklaar maken

Bij de bouw van een woning begint men met de bouwgrond te ontbossen. Dan komt men grondwerken uitvoeren voor het bouwrijp maken van het terrein te Herent. Bij de start van de grondwerken te Herent begint men met het graven van de funderingen en de kelder.
Bij uitvoering van de grondwerken van de kelder te wordt de grond ter plaatse getransporteerd met vrachtwagen en dumpers.
Als deze werken te Herent zijn uitgevoerd worden de kelder en funderingen opgevuld met beton. Na de plaatsing van de kelder wordt deze aangevuld met rupsmachines voor het uitvoeren van de grondwerken.

Zoekt u een grondwerker rond het Herentse?

Grondwerken na ruwbouw

Als de woning in een afgewerkte fase bevindt worden er te Herent een waterput en septische put geleverd. Deze worden door uit te voeren grondwerken door onze machines in Herent onder de grond geplaatst en aangekoppeld door middel van buizen aan de riolering. 
Na deze werken worden de grondwerken aan de terrassen van de woning te Herent uitgevoerd. Dit gebeurt door kleinere graafmachines en wielladers voor de aanvoer van stabilisé en klinkers.

Er wordt ook nog een sleuf gegraven om de nutsvoorzieningen in te plaatsen deze kan nadien dan aangevuld worden door uit te voeren grondwerken. In Herent worden na de bouwwerken de tuin genivelleerd door middel van een grote graafmachine zodat de tuin na uitgevoerde grondwerken mooi genivelleerd is. 
Als deze grondwerken zijn uitgevoerd kunnen we in Herent de grondwerken beginnen uitvoeren voor de uitgraving van de oprit en deze aanvullen met stabilisé. 
Als deze werken zijn uitgevoerd worden de machines opgehaald door onze vrachtwagen met dieplader en naar een andere locatie in Herent gebracht om een andere opdracht betreffende uit te voeren grondwerken.